8 วิธีปล่อยวาง!! เมื่อต้องอกหัก

ใครเคยอกหักบ้าง ????? ความรัก เป็นสิ่งที่ดีและสวยงามเสมอ แต่ในบางครั้งการยึดติดหรือการรักใครมากๆ เมื่อถึงคราวสูญเสียก็ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว ใครๆ ก็ต่างคิดว่ายากที่จะเยียวยาไม่มีทางดีขึ้นได้ แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้อยู่ที่ตัวเราล้วนๆ การยึดกับอะไรแน่นๆ ไว้นานๆ มันก็จะทำให้จิตใจเราตึงเครียดไม่สบายใจ วันนี้เบลล์จึงอยากมาบอกวิธีปล่อยวางให้จิตใจเราสบายและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเมื่อต้องอกหักจากความรักและต้องการลืมเค้าไปให้เร็วที่สุด